Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0126
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.07.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Külli Lust
EELNÕU