Õigusakti eelnõu: Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine
Reg. number: LVK-O-0180
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 02.05.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 02.05.2019 istungi protokoll nr 30
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 18:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 19:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 15:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 163 "Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0180.pdf ( 12 kb )
EELNÕU