Õigusakti eelnõu: Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine
Reg. number: LVK-O-0179
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 02.05.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 02.05.2019 istungi protokoll nr 30
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 18:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 15:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 162 "Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0179.pdf ( 21 kb )
EELNÕU