Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: LVK-M-0035
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.06.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 12.06.2018 istungi protokoll nr 40
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 9:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 9:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 29.06.2018 määrus nr 32 "Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0035.pdf ( 75 kb )
EELNÕU