Õigusakti eelnõu: Tartu Targa Linna visioonistrateegia koostamise algatamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Targa Linna visioonistrateegia koostamise algatamine
Reg. number: LVK-O-0072
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 08.05.2018
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 08.05.2018 istungi protokoll nr 30
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 8:
Majanduskomisjoni protokoll nr 11:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 68 "Tartu Targa Linna visioonistrateegia koostamise algatamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2018_LVK-O-0072.pdf ( 115 kb )
EELNÕU