Õigusakti eelnõu: Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0063
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 07.05.2018
Koostaja: Brit Peterson
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 30.04.2018 istungi protokoll nr 29
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 7:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 7:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 60 "Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2018_LVK-O-0063.pdf ( 72 kb )
EELNÕU