Õigusakti eelnõu: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Reg. number: LVK-IP-0007
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 02.05.2018
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Aadu Must
Esitab: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Gea Kangilaski
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2018_LVK-IP-0007.pdf ( 70 kb )
EELNÕU





Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis " juurde