Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Reg. number: LVK-M-0026
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.04.2018
Koostaja: Jüri Kõre
Ettekandja: Jüri Kõre
Esitab: Jüri Kõre, Jüri-Ott Salm
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuse istungi protokoll nr 32 (punkt 5):
Hariduskomisjoni protokoll nr 7:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 7:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 7:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0026.pdf ( 133 kb )
Selgitus_kohatasu.pdf ( 313 kb )
EELNÕU
   1 laps
   2 last
   3+last
   Tallinn
   61
   122
   122
   Viimsi
   58
   58
   87
   Tartu
   70,5
   105,75
   105,75
   Kambja (endine Ülenurme)
   32
   64
   96
   Pärnu
   56,4
   112,8
   112,8
   Viljandi
   55
   82,5
   82,5