Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu istungite kava

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu istungite kava
Reg. number: LVK-IP-0006
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 20.04.2018
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Aadu Must
Esitab: linnavolikogu esimees Aadu Must
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2018_LVK-IP-0006.pdf ( 66 kb )
EELNÕU