Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0017
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.02.2018
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 27.02.2018 istungi protokoll nr 15
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 5:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.03.2018 määrus nr 15 "Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0017.pdf ( 101 kb )
EELNÕU