Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Reg. number: LVK-O-0002
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.10.2017
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: linnavolikogu esimees Aadu Must
Esitab: Tartu linna valimiskomisjon, 31.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
Seosed: Volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude koosoleku protokoll:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.11.2017 otsus nr 5 "Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2017_LVK-O-0002.pdf ( 69 kb )
EELNÕU