Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Reg. number: LVK-O-0007
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.10.2017
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: linnapea
Esitab: Tartu linna valimiskomisjon, 31.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
Seosed: Volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude koosoleku protokoll:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.11.2017 otsus nr 3 "Tartu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2017_LVK-O-0007.pdf ( 63 kb )
EELNÕU