Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu istungite kava

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu istungite kava
Reg. number: LVK-IP-0002
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.10.2017
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: linnavolikogu esimees Aadu Must
Esitab: Tartu linna valimiskomisjon, 31.10.2017 protokoll nr 7
Seosed: Volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude koosoleku protokoll:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2017_LVK-IP-0002.pdf ( 70 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Linnavolikogu istungite kava " juurde