Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu fraktsioonide registreerimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu fraktsioonide registreerimine
Reg. number: LVK-IP-0001
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.10.2017
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: linnavolikogu esimees
Esitab: Tartu linna valimiskomisjon, 31.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
Seosed: Volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude koosoleku protokoll:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2017_LVK-IP-0001.pdf ( 72 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu fraktsioonide registreerimine " juurde