Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0144
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.05.2017
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 23.05.2017 istungi protokoll nr 38
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 42:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 43 (punkt 7):
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 45 (punkt 2):
Hariduskomisjoni protokoll nr 44:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 29.06.2017 määrus nr 147 "Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2017_LVK-M-0144.pdf ( 46 kb )
Selgitus.pdf ( 186 kb )
EELNÕU