Õigusakti eelnõu: Noortelaagri korraldamise toetamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Noortelaagri korraldamise toetamise kord
Reg. number: LVK-M-0031
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.06.2014
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 10.06.2014 istungi protokoll nr 32
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 8:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 27.06.2014 määrus nr 33 "Noortelaagri korraldamise toetamise kord"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2014_LVK-M-0031.pdf ( 38 kb )
EELNÕU