Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0016
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.03.2014
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 06.03.2014 istungi protokoll nr 13
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 7:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 15 (punkt 28.2.):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 21.03.2014 määrus nr 11 "Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2014_LVK-M-0016.pdf ( 44 kb )
EELNÕU