Õigusakti eelnõu: Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord
Reg. number: LVK-M-0014
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.05.2010
Koostaja: Veljo Lamp
Ettekandja: Jüri Sasi
Esitab: linnavalitsus, 31.05.2010 istungi protokoll nr 37
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 7:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2010 määrus nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord"
EELNÕU