Õigusakti eelnõu: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord
Reg. number: LVK-M-0022
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.04.2006
Koostaja: Helve Arukask
Ettekandja: Rein Haak
Esitab: linnavalitsus istungi protokoll nr 18, 04.04.2006. a
Juhtiv komisjon: Linnamajanduskomisjon
Komisjonid: Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Õigusakt: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord
EELNÕU