Määrus: Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmine
Reg. number: 79
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 01.07.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 21.04.2022 määrust nr 17 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmine
Failid: LVKM2024062000079.asice ( 76 kb )