Otsus: Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 199
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2024
Jõustumise kp: 17.05.2024
Eelnõu: Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2024051600199.asice ( 55 kb )