Määrus: Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine
Reg. number: 26
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 02.06.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 25 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine
Failid: LVKM2018052400026.bdoc ( 82 kb )