06.12.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 06.12.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Kaunase pst 68b ja Annemõisa tn 1a kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Kitsas tn 8 krundi detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Arengustrateegia "Visioon Tartu 2040" koostamise algatamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
5.
Tartu linna 2019. aasta eelarve, 1.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2014. a otsuse nr 156 "Kohalike teede nimekiri" muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
8.
Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
9.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
11.
Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni tegevuse lõpetaminekomisjoni esimees Aadu Must
12.
Informatsioon volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni tööst november 2017 - november 2018komisjoni esimees Veljo Ipits
13.
Informatsioon volikogu hariduskomisjoni tööst november 2017 - november 2018hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
14.
Informatsioon volikogu kultuurikomisjoni tööst november 2017 - november 2018komisjoni esimees Nikolai Põdramägi
15.
Informatsioon volikogu linnavarakomisjoni tööst november 2017 - november 2018komisjoni esimees Rein Kokk
16.
Informatsioon volikogu majanduskomisjoni tööst november 2017 - november 2018komisjoni esimees Verni Loodmaa
17.
Informatsioon volikogu rahanduskomisjoni tööst november 2017 - november 2018komisjoni esimees Toomas Kapp
18.
Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastalKadri Leetmaa
19.
Informatsioon volikogu sotsiaalkomisjoni tööst november 2017 - november 2018Vladimir Šokman
20.
Vastus arupärimisele linnaeelarve tulude kohtalinnapea Urmas Klaas
21.
Vastus arupärimisele haljasalade hooldustööde kohtaabilinnapea Raimond Tamm