Otsus: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 projekti heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 projekti heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.12.2021
Jõustumise kp: 10.12.2021
Eelnõu: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 projekti heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVKO2021120900011.asice ( 5355 kb )