20.02.2020 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.02.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatused linnavolikogu fraktsioonidesvolikogu aseesimees Ene Ergma
2.
Linnavolikogu esimehe valimineSDE fraktsiooni esindaja Kadri Leetmaa
3.
Tartu Linnavolikogu 14. novembri 2017. a otsuse nr 5 "Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmineSDE fraktsiooni esindaja Kadri Leetmaa
4.
Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valiminelinnavolikogu esimees
5.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
8.
Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
9.
Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
11.
Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
12.
Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
13.
Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni liige Lemmit Kaplinski
14.
Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiadabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni liige Lemmit Kaplinski.
15.
Tartu muuseumitöötaja stipendiumabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kaasettekandja kultuurikomisjoni liige Lemmit Kaplinski
16.
Tartu tippspordi stipendiumabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda
17.
Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni liige Lemmit Kaplinski
18.
Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitaminekomisjonide esimehed
19.
Vastus arupärimisele TÜ Kliinikumi nõukogu esimehe tegevuse kohtalinnapea Urmas Klaas