Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0238
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Asko Tamme
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 27:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 234 "Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0238.pdf ( 8 kb )
EELNÕU