Määrus: Tartu linna 2023. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2023. aasta eelarve
Reg. number: 43
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2022
Jõustumise kp: 01.01.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2023. aasta eelarve
Failid: LVKM2022122200043.asice ( 1203 kb )