Määrus: Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord
Reg. number: 23
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 01.06.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 24.01.2013 määruse nr 81 ()
Eelnõu: Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord
Failid: LVKM2018052400023.bdoc ( 106 kb )