Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2020. a I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2020. a I lisaeelarve
Reg. number: LVK-M-0108
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.05.2020
Koostaja: Tiina Ligi
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 28.05.2020 istungi protokoll nr 49
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 30:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek nr 32:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 28:
Hariduskomisjoni protokoll nr 30:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 4:
Majanduskomisjoni protokoll nr 38:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 31:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 32:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 26.06.2020 määrus nr 101 "Tartu linna 2020. a I lisaeelarve"
Failid: 2020 I lisad 1_5 volikogule.xlsx ( 41 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0108.pdf ( 66 kb )
Lisa_1.pdf ( 386 kb )
Lisa_2.pdf ( 467 kb )
Lisa_3.pdf ( 522 kb )
Lisa_4.pdf ( 601 kb )
Lisa_5.pdf ( 381 kb )
Selgitus.pdf ( 361 kb )
parandused 2020 I lisa eelnõule.pdf ( 186 kb )
EELNÕU
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020021300140 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020022500199 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020031600299 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020033100361 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020042100438 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020050500498 -37 248 eurot üldhariduskoolidel,
-23 953 eurot asutusel Tartu Sport,
1 438 eurot - osadel lasteaedadel polnud kavandatud renditulu, mis aga on laekunud,
-1 600 eurot Noorsootöö Keskusel.
Lõuna-Eesti Vabastajate mälestussamba taastamine lükatakse edasi. Rahastajaga
(Eesti Sõjamuuseum) on kokku lepitud. Kroonuaia kooli (Ploomi 1) rekonstrueerimise projekteerimisega on võimalik
alustada aasta II pooles;
Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine on võimalik jagada kahele
aastale;
Karlova kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimist on võimalik edasi
lükata, kuna ehitustööd on kavandatud perioodile 2022-2023;
Veeriku kooli (Veeriku 41) remonditööde maksumus osutus kavandatust suuremaks.