Otsus: Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 181
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.03.2024
Jõustumise kp: 22.03.2024
Eelnõu: Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2024032100181.asice ( 55 kb )