Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Reg. number: LVK-M-0083
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.08.2019
Koostaja: Marika Paris
Ettekandja: Mihkel Lees
Esitab: linnavalitsus, 27.08.2019 istungi protokoll nr 56
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 20:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 määrus nr 77 "Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0083.pdf ( 9 kb )
EELNÕU