Määrus: Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve
Reg. number: 22
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 209 kb )
Lisa 2.pdf ( 261 kb )
Lisa 3.pdf ( 301 kb )
Lisa 4.pdf ( 367 kb )
LVKM2018052400022.bdoc ( 1142 kb )