Määrus: Spordi valdkonna toetused

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Spordi valdkonna toetused
Reg. number: 118
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2016
Jõustumise kp: 15.07.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrust nr 12 ()

Tartu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 24 () muudab
Tartu Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr 74 () muudab

Eelnõu: Spordi valdkonna toetused
Failid: LVKM2016063000118.bdoc ( 69 kb )