Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tartus põhikooli lõpetanute suundumisest väljapoole Tartut keskharidust omandama

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon Tartus põhikooli lõpetanute suundumisest väljapoole Tartut keskharidust omandama
Reg. number: LVK-I-0046
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.01.2023
Koostaja: Carolin Talvar
Ettekandja: Lemmit Kaplinski
Esitab: linnavalitsus, 23.01.2023 istungi protokoll nr 5
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll 15
Failid: Lisa 202122 õppeaasta Tartu linnas põhikoolide lõpetanute üldkeshariduse omandamine väljaspool Tartu linna.pdf ( 110 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2023_LVK-I-0046.pdf ( 55 kb )
EELNÕU