Määrus: Tartu linna 2020. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2020. aasta eelarve
Reg. number: 83
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.12.2019
Jõustumise kp: 01.01.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2020. aasta eelarve
Failid: Lisa_1.pdf ( 179 kb )
Lisa_2.pdf ( 138 kb )
Lisa_3.pdf ( 166 kb )
Lisa_4.pdf ( 253 kb )
Lisa_5.pdf ( 192 kb )
Lisa_6.pdf ( 131 kb )
LVKM2019121900083.bdoc ( 987 kb )