Õigusakti eelnõu: Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LVK-O-0240
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 29:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 230 "Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Kontaktvoondi_funktsionaalsed_ja_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 878 kb )
Olemasolev_olukord.pdf ( 816 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 2997 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1070 kb )
Seletuskiri.pdf ( 232 kb )
3D.pdf ( 2859 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0240.pdf ( 16 kb )
EELNÕU