Õigusakti eelnõu: Informatsioon linnavolikogu kultuurikomisjoni tööst november 2019 - november 2020

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon linnavolikogu kultuurikomisjoni tööst november 2019 - november 2020
Reg. number: LVK-I-0120
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.11.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
Esitab: kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2020_LVK-I-0120.pdf ( 98 kb )
EELNÕU
4.Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine 6.Tartu linna 2021. aasta eelarve
Korduvalt arutati kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna toetuste andmise korda, aunimetuste, stipendiumide ja preemiate andmise korda, samuti Tartu 2024 toetusi ning Tartu linna