01.04.2021 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 01.04.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 6, Veski tn 26a, J. Liivi tn 3 // 5, J. Liivi tn 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Loa andmine Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimise projektis osalemiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Loa andmine liginullenergiahoone ehitamise projektis osalemiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
5.
Loa andmine riigihangete korraldamiseksabilinnapead Gea Kangilaski ja Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni aseesimees Jüri Kõre
6.
Loa andmine Supilinna tiigi puhastamisega seotud riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
7.
Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"abilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
8.
Tartu Linnavolikogu 21. veebruari 2019. a määruse nr 55 "Tootmise digitaliseerimise toetus" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
9.
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
10.
Tartu õpetaja stipendiumabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
11.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
12.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre