17.03.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 17.03.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Informatsioon Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisest Tartus ja neile avalike teenuste korraldamisestlinnapea Urmas Klaas, abilinnapea Mihkel Lees, abilinnapea Lemmit Kaplinski
2.
Vene Föderatsiooni Pihkva linna ja Peterburi linna Vassileostrovski rajooniga koostöösuhete lõpetaminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas
3.
Sillale nime määramine, 1. lugeminelinnapea Urmas Klaas, linnavolikogu esimees Tõnis Lukas,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
4.
Ettevalmistused Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ja Kultuurkapitaliga läbirääkimistekslinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
5.
Tartu Lasteaia Ploomike tegevuse lõpetamineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
6.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Arupärimine talvisest kõnniteede hooldusestabilinnapea Raimond Tamm
8.
Arupärimine Tartu tänavate hoolduse ja jäätmeveo lepingutest ja järelevalvestabilinnapea Raimond Tamm
9.
Arupärimine rattaringluse süsteemistabilinnapea Raimond Tamm