Määrus: Tootmise digitaliseerimise toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tootmise digitaliseerimise toetus
Reg. number: 55
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.02.2019
Jõustumise kp: 01.03.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tootmise digitaliseerimise toetus
Failid: LVKM2019022100055.bdoc ( 98 kb )