Määrus: Tartu Lasteaed Tripsik põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Tripsik põhimäärus
Reg. number: 29
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 01.01.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Tripsik põhimäärus
Failid: LVM2019121000029.bdoc ( 37 kb )