Määrus: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028
Reg. number: 81
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 29.06.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028
Failid: LVKM2024062000081.asice ( 4480 kb )