Otsus: Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Reg. number: 188
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.06.2019
Jõustumise kp: 28.06.2019
Eelnõu: Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Failid: Lisa 1.pdf ( 347 kb )
Lisa 2.pdf ( 348 kb )
Lisa 3.pdf ( 349 kb )
Lisa 4.pdf ( 343 kb )
Lisa 5.pdf ( 345 kb )
Lisa 6.pdf ( 436 kb )
LVKO2019062700188.bdoc ( 2075 kb )