30.06.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 30.06.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määruse nr 140 "Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas" muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Tartu linna arengukava 2018-2026 muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia 2023-2026 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Gea Kangilaski ja abilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendusabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Tartu linna liitumine mittetulundusühinguga ZeroESTabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Loa andmine Tartu raudteejaama ja Eesti Rahva Muuseumi vahelise liiniveo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
7.
Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
8.
Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
9.
Loa andmine erivajadustega lastele sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
10.
Loa andmine erivajadustega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
11.
Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
12.
Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
13.
Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
14.
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest
15.
Tartu Lasteaia Sirel ning Tartu Lasteaia Klaabu ümberkorraldamineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
16.
Noorsootöö valdkonna toetusedabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
17.
Tartu Raefondi stipendiumabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
18.
Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
19.
Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
20.
Vastus Jaak Laineste arupärimisele Tartu linna piiride korrigeerimise kohtalinnapea Urmas Klaas
21.
Informatsioon eestikeelse hariduse tegevuskavastabilinnapea Lemmit Kaplinski
22.
Informatsioon Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise kogemustest ning edasistest tegevusestlinnapea Urmas Klaas, abilinnapea Mihkel Lees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski