18.02.2021 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 18.02.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19) krundi detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Raba tee 7 ja Lao maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kapsamaa kinnistu osasabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Tähe tn 4 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" muutmineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Konverentsi toetus aastaks 2021linnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
7.
Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" ja Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Turvakoduteenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
9.
Varjupaigateenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
10.
Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
11.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutminesotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
12.
Vastus Hannes Klaasi arupärimisele Ravila 77 planeeritava jäätmepõletustehase kohta
13.
Vastus Artjom Suvorovi arupärimistele kultuurifondi loomist puudutanud linnaeelarve muudatusettepaneku ja teiste linnaeelarve muudatusettepanekute kohtaabilinnapea Gea Kangilaski
14.
Vastus Artjom Suvorovi arupärimisele lasteaia Triinu ja Taavi ning Annelinna gümnaasiumi vahel oleva tänava kohtaabilinnapea Raimond Tamm
15.
Vastus Artjom Suvorovi arupärimisele aastaid parklakohti hõivavate autoromude kohtaabilinnapea Raimond Tamm