Määrus: Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: 39
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 01.01.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 18.02.2021 määrust nr 131 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmine
Failid: LVKM2022120800039.asice ( 61 kb )