Korraldus: Ehituslubade andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ehituslubade andmine
Reg. number: 1375
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Ehituslubade andmine
Failid: LVK2019121001375.bdoc ( 21 kb )