07.06.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 07.06.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu linna 2017. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2017. a ülesannete täitmise aruanneabilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
2.
Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanneabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
3.
Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2017. aastal ja 2018. aasta jaanuar - mairevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
4.
Volituste andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Tartu Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a otsuse nr 256 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja selle alusel antud õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Loa andmine Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
7.
Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre ja Monica Rand, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
8.
Tartu linna asustusüksuses Veeriku linnaosas tänavatele nimede määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
9.
Vastus arupärimisele algklasside õppetöö korraldamisest Tartu Tamme Koolisabilinnapea Madis Lepajõe
10.
Informatsioon Tartu linna ühistranspordi uue liinivõrgu kohtaabilinnapea Raimond Tamm