Määrus: Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve
Reg. number: 73
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 06.06.2024
Jõustumise kp: 15.06.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve
Failid: LVKM2024060600073.asice ( 462 kb )