Otsus: Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Reg. number: 231
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 21.02.2020
Eelnõu: Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Failid: Tehnika_tn_4b_hoonestusõigusega_koormatava_ala_plaan.pdf ( 1563 kb )
LVKO2020022000231.bdoc ( 1580 kb )